Skip to main content

Disclaimer

Algemeen

Touch for Life, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 32104408 BBC, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.touchforlife.nl.

Het is niet toegestaan om (gedeelten van) de website openbaar te maken, te kopiëren, op te slaan, te verspreiden en/of voor eigen (professioneel) gebruik in te zetten zonder schriftelijke toestemming.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te zijn met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Touch for Life streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Touch for Life aanvaardt om deze reden in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houd ik me aanbevolen.

Hoewel ik alles in het werk stel om misbruik te voorkomen, is Touch for Life niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Bij het verstrekken van de informatie op deze site beroept Touch for Life zich op het haar toekomende recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat onder meer wordt gewaarborgd in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.

Touch for Life heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in onder andere Sensi- Fotonen- en Touch for Health therapie te informeren over de bijdrage die mijn diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stel ik deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kinesiologie in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

De inhoud, afbeeldingen en andere (beeld)materialen op deze website, nieuwsbrieven en sociale media kanalen van Touch for Life zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website niet is geëvalueerd door medische deskundigen. De informatie dient niet te worden opgevat als medisch advies, om diagnoses te stellen of claims te doen ter genezing van fysieke of emotionele klachten of aandoeningen. Raadpleeg bij klachten daarom altijd een medisch gekwalificeerd arts. Touch for Life is geen arts, stelt geen diagnoses en geeft geen advies over medicijngebruik. Touch for Life kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Touch for Life doet echter geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie.

Aan de berichtgevingen die Touch for Life publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes/aandoeningen te behandelen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Deze kun je e-mailen naar: ingrid@touchforlife.nl

Aan de volledigheid, correctheid en tijdigheid van informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

© 2023 Touch for Life